Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza vlivu tepelných jevů na termofotovoltaický systém 

  Kolář, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na popis konkrétních obnovitelných zdrojů ve formě termofotovoltaických článků využívajících selektivní radiátory s mikro/nano strukturami. Práce se zabývá uvedením do problematiky obnovitelných ...
 • Analýza vybraných ukazatelů Finančního úřadu Brno IV pomocí časových řad 

  Šimonová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů Finančního úřadu Brno IV pomocí časových řad. V první části práce jsou vysvětlena teoretická východiska týkající se časových řad a regresní analýzy. Druhá část práce ...
 • Charakteristické vlastnosti luminiscenčního záření solárních článků 

  Malý, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi luminiscenčního záření fotovoltaických článků při elektroluminiscenci. Elektroluminiscence je děj, kdy látka začne vyzařovat elektromagnetické záření (tedy luminiscenci) vlivem ...
 • Distribuční soustava Kypru - realizovatelnost obnovitelných zdrojů a přenos energie 

  Šimonová, Lucie
  Ještě před několika desítkami let si jen málo lidí dokázalo představit, že se fotovoltaické, solárně termální nebo jiné elektrárny založené na obnovitelných zdrojích, stanou skutečností. Dnes se lidé z celého světa naopak ...
 • Eliminace degradačních procesů kovových tenkých vrstev 

  Danovič, Jakub
  Táto práca sa zaoberá problematikou tenkých vrstiev, ich chovaniu v určitých prostrediach a ochrane týchto vrstiev pred nežiaducimi degradačnými procesmi. Kovové tenké vrstvy vytvárame pomocou špeciálnych metód fyzikálnych ...
 • Evokované potenciály v mozku a zařízení pro jejich vznik 

  Šimonová, Lucie
  Každý mozek vytváří určitou elektrickou aktivitu. Tato aktivita je buď spontánní, kdy je elektrický signál vytvářen po celou dobu existence jedince nebo se jedná o vyvolané odpovědi, kdy mozek vytváří elektrické odpovědi ...
 • Komparace přesnosti různých teplotních čidel 

  Szotkowski, Radek
  Bakalářská práce se zabývá přesným měřením teploty za využití různých snímačů teploty a různých teploměrů. Jsou prostudovány odporové senzory teploty, termoelektrické články a nejistoty měření. V praktické části jsou ...
 • Optimalizace tenkých oxidových vrstev kovových materiálů 

  Vítek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis metody reaktivního naprašování tenkých vrstev. V současné době je mnoho způsobů vytváření tenkých filmů a mnoho aplikací tenkých vrstev v nejrůznějších průmyslových odvětvích. V ...
 • Teplonosná média pro solárně tepelné systémy 

  Hylský, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá základní problematikou solárních tepelných systémů, které využívají teplonosná média. Diplomová práce popisuje komponenty solárního systému, jejich účel v systému a jejich vlastnosti. Dále ...
 • Tester fotovoltaických článků a panelů 

  Pavlík, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá základy funkce a měření fotovoltaických panelů a článků. V práci představuji metody detekce defektů a charakteristik solárních článků a panelů zejména pak metodu FLASH. Dále pak dovybavit ...
 • Tvorba motivů tenkovrstvými metodami 

  Ondráček, Michal
  Diplomová práce se zabývá teorií technologie tenkých vrstev, zejména vytvářením těchto vrstev. Dále práce obsahuje rozdělení vakuových depozičních technik na fyzikální (PVD) a chemické (CVD). Hlavním cílem práce je vytvořit ...
 • Vliv magnetického pole na vlastnosti fotovoltaických článků 

  Kadlec, Michal
  Tato diplomová práce popisuje problematiku P-N přechodu fotovoltaických článků, fyziku fotovoltaického jevu, základní používané materiály ve fotovoltaice a jejich vlastnosti, důležitými pro oblast fotovoltaiky. Zabývá se ...