Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza reportingu vybrané korporace a návrhy jeho zlepšení 

    Bolfová, Lucie
    Zaměření této diplomové práce se soustřeďuje na problematiku reportingu v podmínkách vybrané obchodní korporace, konkrétně ve společnosti ATS aplikované technické systémy s.r.o. Pro splnění svého účelu jsou zde nejprve ...