Now showing items 1-2 of 2

  • Energeticky nezávislý průtokoměr s dálkovým odečtem 

    Šindelář, Jindřich
    Práce se zabývá návrhem energeticky samostatného měřiče objemového průtoku a teploty vody ve vodovodním potrubí. Klíčovou částí práce je vytvoření generátoru elektrické energie využívajícího kinetické energie proudící vody. ...
  • Návrh a konstrukce kytarového multiefektu 

    Šindelář, Jindřich
    Práce se zabývá návrhem elektronického obvodu sdružujícího v sobě funkci několika efektů pro elektrickou kytaru. Tyto efekty je možné přepínat a docílit tak poměrně široké škály zvuků použitelných v různých hudebních ...