Now showing items 1-5 of 5

 • Kalibrace snímačů úhlu 

  Šindelář, Michal
  Diplomová práce se zabývá kalibrací snímačů úhlu. Seznámí čtenáře se základními principy a pojmy v oblasti rotačních enkodérů a jejich kalibrace. První část popisuje snímače úhlové polohy, zvláště se zaměřuje na optoelektronické ...
 • Konfirmace teplotní komory a stanovení nejistot 

  Beníšek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konfirmací teplotních komor, přičemž největší důraz je kladen na stanovení standardní nejistoty měření, a to klasickou metodou (GUM) i metodou Monte Carlo. Součástí je návrh měřicího systému s ...
 • Převodník frekvence na napětí 

  Šindelář, Michal
  Tato bakalářská práce řeší problematiku převodu frekvence na napětí především hlediska rychlosti a přesnosti převodu. Cílem práce je návrh a realizace převodníku na základě vstupních požadavků. Řešení spočívá v realizaci ...
 • Rotary Encoder Calibration 

  Šindelář, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Manufacturer of an encoder gives an information about maximum error level of the measured position and the magnitude of the angle deviation for each single position is unknown. The calibration provides an error map which ...
 • Shock Response Spectrum Testing With Shock Machine 

  Šindelář, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Transient mechanical shocks cause dynamic stress in structures which results in defect or malfunction of exposed devices. A shock response spectrum (SRS) is used for characterizing an acceleration response of linear single ...