Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům ve Valašském Meziříčí 

    Šindelek, Jiří
    Zadáním diplomové práce bylo navrhnout a zpracovat projekt Bytového domu ve Valašském Meziříčí. Objekt je umístěn v centru města, kousek od nemocnice. Navržený objekt je umístěn ve svažitém terénu a je čtyřpodlažní ...
  • Rodinný dům s provozovnou 

    Šindelek, Jiří
    Předmětem bakalářské práce je vypracovat projekt rodinného domu s provozovnou – zubní ordinací. Objekt se nachází ve Zlínském kraji, katastrálním území Valašské Meziříčí – město. Objekt je umístěn na svažitém terénu se ...