Now showing items 1-3 of 3

 • Mechanická odezva skleněnými vlákny vyztuženého polymerního kompozitu 

  Širjovová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností polymerních kompozitů vyztužených skleněnými vlákny v závislosti na povrchové úpravě vláken a na objemovém podílu vláken v kompozitu. Testovanými vzorky byly ...
 • Optimalizace plazmatických povrchových úprav skleněných vláken 

  Širjovová, Veronika
  Diplomová práce je věnována problematice povrchových úprav skleněných vláken nanáše-ných metodou plazmochemické depozice z plynné fáze za účelem přípravy funkční mezi-vrstvy zlepšující užitné vlastnosti polymerních kompozitů. ...
 • Plasma nanocoatings developed to control the shear strength of polymer composites 

  Zvonek, Milan; Širjovová, Veronika; Bránecký, Martin; Plichta, Tomáš; Skácel, Josef; Čech, Vladimír (MDPI, 2019-07-15)
  All reinforcements for polymer-matrix composites must be coated with a suitable material in the form of thin film to improve compatibility and interfacial adhesion between the reinforcement and the polymer matrix. In this ...