Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace webové prezentace pro logistickou firmu 

    Široká, Zuzana
    Předkládaná bakalářská práce je věnována prezentaci logistické firmy na internetu. Práce stručně seznamuje s technikou tvorby webových stránek a jejich prezentací. Součástí je i návrh na vylepšení pozice ve vyhledávačích ...
  • Optimalizace výrobního procesu pomocí diskrétní simulace 

    Široká, Zuzana
    Diplomová práce řeší použití diskrétní simulace pomocí simulačního softwaru Witness jako nástroje pro podporu a rozhodování výrobního procesu ve firmě ECKELMANN s.r.o. Práce stručně seznamuje s problematikou modelování a ...