Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingová komunikace společnosti 

    Šivelová, Terezie
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem změn v marketingové komunikaci společnosti Vinum Moravicum, a.s. V první části jsou rozebrána teoretická východiska práce, v následující analytické části je pak popsána činnost zvolené ...
  • Spokojenost zákazníků a návrhy na její zvýšení 

    Šivelová, Terezie
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem opatření vedoucích ke zvýšení spokojenosti zákazníků kavárny Pražírna, s.r.o. V první části jsou popsána teoretická východiska práce, v následující analytické části je pak popsána ...