Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vína pomocí moderních analytických metod 

    Škařupa, Přemysl
    Tato práce je věnována problematice analýzy vína pomocí moderních analytických metod. Tematicky je rozdělena do dvou kapitol. V první části se zabývá chemickým složením vína od hlavních složek až po složky ve stopovém ...
  • Možnosti určení původu vína z prvkového složení 

    Škařupa, Přemysl
    Cílem této diplomové práce bylo posoudit možnosti určení původu vína na základě prvkového složení. Za tímto účelem byla provedena analýza majoritních a minoritních prvků ve vybraných odrůdách vín z šesti vinařských podoblastí ...