Now showing items 1-2 of 2

  • Kategorizace mobilních jeřábů 

    Škaloud, Martin
    Práce se zabývá mobilními jeřáby s nosností nad 50 t. V úvodu jsou popsány základní pojmy týkající se těchto strojů. Dále následuje obecné rozdělení jeřábů. Tato práce se zaměřuje na stručný popis kolových a pásových ...
  • Návrh alternativní konstrukce rámu formulového vozu 

    Škaloud, Martin
    V následujícím textu se tato práce zaměřuje na návrh alternativy rámu vozu formulového typu určený pro mezinárodní studentskou soutěž Formule Student. Nejprve je tato soutěž stručně přiblížena. Následují základní informace ...