Now showing items 1-20 of 161

 • Analýza bodu zvratu firmy 

  Hejmala, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tématem analýzy bodu zvratu ve firmě D-EX Limited s.r.o. Na základě analýzy bodu zvratu ve spojení s hodnocením ekonomické situace sestavím návrh na zlepšení ekonomické situace v podniku. Realizace ...
 • Analýza bodu zvratu firmy 

  Řezníček, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bodu zvratu ve firmě XY s.r.o. Na základě analýzy bodu zvratu ve spojení s hodnocením ekonomické situace prostřednictvím finanční analýzy sestavím návrh na zlepšení ekonomické situace ...
 • Analýza bodu zvratu podle kalkulace nákladů a výnosů 

  Skálová, Hana
  Bakalářská práce bude zaměřena na finanční analýzu hospodářského střediska v podniku, ve kterém se provádí výzkum a vývoj v projektech financovaných státními dotacemi. Jedná se o středisko výrobního podniku, ve kterém se ...
 • Analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu 

  Mendlíková, Iva
  Cílem práce je objasnit tvorbu ceny na nedokonale konkurenčním trhu. Práce je zaměřena na jednotlivé stupně cenové diskriminace. Práce obsahuje návrh, jak se dá využít přístupů cenové tvorby na tomto trhu pro zvýšení ...
 • Analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu 

  Šitavanc, Jan
  Cílem práce je objasnit problematiku tvorby ceny a fenoménu cenové diskriminace v podmínkách nedokonale konkurenčního trhu. Věnuje se segmentaci trhu z mikroekonomického hlediska a důležitosti diferenciace svých produktů ...
 • Analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu 

  Fait, Petr
  Nedokonale konkurenční trhy jsou důsledkem působení různých faktorů na trzích. Patří mezi ně zejména úspory z rozsahu, různá právní omezení, vysoké náklady vstupu, diferenciace produktu, územní rozptýlení a nedokonalá ...
 • Analýza mikroekonomické politiky státu v době ekonomické krize 

  Irein, Vítězslav
  Práce je zaměřena na kritickou analýzu jednotlivých protikrizových opatření, která by měla oživit hospodářství v České republice v době globální ekonomické krize. V práci jsou tato přijatá opatření rozebrána teoreticky, ...
 • Analýza rizik ve vztahu k různým zaměřením ekonomických experimentů 

  Šikula, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy rizik ve vztahu k různým zaměřením (resp. typům) ekonomických experimentů. Na základě rešeršní studie navrhuje zcela nové členění ekonomických experimentů a následně také ...
 • Analýza trhu s nemovitostmi – Břeclav, Brno, Blansko, Hodonín 

  Myslíková, Nikola
  Předkládaná diplomová práce s názvem „Analýza trhu s nemovitostmi – Břeclav, Brno, Blansko, Hodonín“ zkoumá a popisuje současnou situaci na trhu. Cílem mé diplomové práce je zhodnotit údaje v okrese Břeclav, Brno, Blansko ...
 • Averze spotřebitel/investora ke ztrátě 

  Mazánek, Lukáš
  V diplomové práci se budu zabývat vztahem spotřebitele a jeho averze ke ztrátě. Vyjádřením možných rizik, které je možné vystihnout za pomocí behaviorálních teorií a psychologického přístupu. Praktická část práce bude ...
 • Averze spotřebitele ke ztrátě 

  Navrátil, Radek
  Obsahem diplomové práce je analýza chování spotřebitele, jeho vztahu k riziku/ztrátě, jak předchází riziku této ztráty, jaké nástroje a metody využívá pro snižování ztráty ve vybraných oblastech spojených se spotřebitelským ...
 • Averze spotřebitele/investora ke ztrátě 

  Svorad, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou postoje a chování spotřebitele v roli investora na finančních trzích ke ztrátě, respektive jak předcházet riziku budoucí ztráty. V teoretické části je popsána teorie nutná k porozumění ...
 • A critical evaluation of risk return characteristics of environmentally focused stocks companies 

  Škapa, Stanislav; Meluzín, Tomáš; Zinecker, Marek (MZLU, 2013-04-30)
  The objective of the paper is to critically evaluate and determine risk return profile environmentally focused stocks companies which are covered by STOXX Global ESG Environmental Leaders Index and whether this index ...
 • Dividendová strategie – součást behaviorální ekonomie 

  Fojtů, Kateřina; Škapa, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: Purpose of this paper is criticaly analyse the role of dividend by using knowledge from the field of behavioral economics. Concepts such as moral hazard and asymmetric information are associated ...
 • Dopad evropských strukturálních fondů a evropské politiky na malé a střední podniky 

  Kašpar, Michal
  Diplomová práca popisuje malé a stredné podniky, ich rozvoj a podporu poskytovanú európskou politikou a štrukturálnymi fondami. Použitie relevantnej literatúry a prípradových štúdií umožnuje poskytnúť kritický pohľad na ...
 • Důchodová reforma a rizika zabezpečení na penzi 

  Spurný, Jiří
  Diplomová práce pojednává o penzijní reformě a penzijním systému v České republice. Vysvětluje základní pojmy v této oblasti a popisuje jejich fungování. Hlavní náplní práce je definice a ohodnocení rizik jednotlivých částí ...
 • Ekonomika jakosti ve výrobním podniku - náklády nekompletnosti na výrobní lince ABB EJF Brno 

  Bernard, Michal
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením přímých a nepřímých nákladů spojených s nekompletností materiálu na výrobní lince. Hlavním cílem je posouzení vnitřní nekvality specielně s ohledem na výši vícenákladů způsobených ...
 • Financování bydlení a řízení rodinného rozpočtu 

  Mikláš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování vlastnického bydlení s dopady na rodinný rozpočet. V rámci práce je navržen postup, jak splatit dříve úvěr, který je použitý na financování bydlení, dále je popsáno, ...
 • Firma D.E.E.D. a.s. a její vstup na nový zahraniční trh - Ukrajina 

  Treml, Michael
  Diplomová práce se zabývá analýzou forem vstupu na zahraniční trh v odvětví dřevostaveb zaměřenou na konkrétní firmu D.E.E.D. a.s., a její případný vstup na Ukrajinský trh. Využití metodologie forem vstupu na zahraniční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Čoupek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku formou finanční analýzy. Cílem diplomové práce je navrhnout možná opatření, která povedou ke zlepšení finanční situace v následujícím období.