Now showing items 1-4 of 4

 • Degradace epoxidových pryskyřic s různými plnivy slunečním zářením 

  Škarabelová, Lenka
  Tato práce je zaměřena na prostudování chemických a fyzikálních vlastností dielektrických materiálů se zaměřením na epoxidové pryskyřice. Jsou zde zahrnuty možné vlivy, které mohou ovlivňovat vlastnosti epoxidových pryskyřic, ...
 • Degradation Of Epoxy Resins With Various Aditives By Solar Radiation 

  Škarabelová, Lenka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The aim of the project is to study the fundamentals of chemical and physical properties of dielectric materials with focus on epoxy resins. To learn about possible degradation processes in epoxy resins and the phenomena ...
 • Piezoelectricity In Technical Practice 

  Škarabelová, Lenka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Bachelor's thesis is dedicated to the study of the principle and possibilities of use of the piezoelectric effect. Since the use of piezoelectric effect in electrical engineering is very extensive, the main focus is placed ...
 • Piezoelektřina v technické praxi 

  Škarabelová, Lenka
  Bakalářská práce se věnuje prostudování principu a možnosti využití piezoelektrického jevu. Jelikož využití piezoelektrického jevu v elektrotechnice je velmi rozsáhlé, hlavní zaměření je tu kladeno na možnosti využití ...