Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Škarda, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na vyhotovení finanční analýzy podniku Heineken Česká republika, a.s. Teoretická část definuje základní pojmy této oblasti. Vysvětluje, jak se finanční analýza vytváří a pomocí jakých nástrojů ...
 • Marketingový mix podniku 

  Prokeš, Jan
  Tématem bakalářské práce je vymezení marketingového mixu zážitkové pivnice Pivní burza, která je zaměřena především na prodej čepovaného piva za proměnlivé ceny, které se mění dle poptávky zákazníků. Hlavními body této ...
 • Podnikatelský záměr založení nové restaurace 

  Škarda, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení nové restaurace, která se bude věnovat slovenské, maďarské a české kuchyni. Součástí práce je tvorba modelu na předpověď výnosů a nákladů v příslušném ...