Now showing items 1-20 of 29

 • Bezpodporový 3D tisk na 6-ti osém robotickém rameni 

  Krejčiřík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá řešením 3D tisku převislých objemů pomocí robotického manipulátoru KUKA bez realizace podpůrných struktur. 6osé robotické rameno KUKA KR umožňuje modifikaci tiskových strategií oproti klasickému ...
 • Design 3D tiskárny pro technologii Contour Crafting 

  Anderle, Peter
  Predmetom diplomovej práce je návrh priestorovo adaptibilnej 3D tlačiarne pre Contour Crafting. S cieľom zavedenia aditívnej technológie veľkých foriem do odvetvia stavebného priemyslu.
 • Design autonomní sněžné rolby 

  Vespalec, Arnošt
  Předmětem této diplomové práce je design autonomní sněžné rolby určené pro úpravu dobře geodeticky zmapovaných sjezdovek lyžařských areálů. Navržený design využívá inovativní přístup v oblasti detekce tloušťky sněhové ...
 • Design čelního světlometu automobilu 

  Struhár, Slavomír
  Témou práce je dizajn čelného svetlometu na bližšie nešpecifikovaný automobil. Prvú časť práce tvorí Prehľad súčasného poznania, ktorý sa venuje histórii, súčasnosti a blízkej budúcnosti predných svetlometov sériovo ...
 • Design detektoru pro elektrochemickou detekci těžkých kovů 

  Sedláková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu detektoru pro elektrochemickou detekci těžkých kovů. Splňuje technické, estetické i ergonomické požadavky a je zpracována ve spolupráci s dalšími členy řešitelského týmu v rámci ...
 • Design dopravního prostředku v systému udržitelné městské mobility 

  Škaroupka, David
  Tato dizertační práce je reakcí na negativní trendy v městské mobilitě, které mnoho autorů vedly k závěru o nutnosti nového přístupu k dopravě osob ve městech. Vlastní práce má tvůrčí charakter, ale v koncepční rovině ...
 • Design elektronového mikroskopu 

  Švajdová, Anna
  Tématem diplomové práce je design skenovacího elektronového mikroskopu s fokusovaným iontovým svazkem. Práce se zabývá řešením designu krytů mikroskopu a přilehlého pracoviště operátora pro společnost Tescan Orsay Holding ...
 • Design karoserie pneumobilu pro robotickou výrobu 

  Vevera, Tomáš
  Práce řeší design karoserie pneumobilu určené pro robotickou výrobu metodou zakřiveného ohýbání. Jsou vyhodnoceny možnosti této technologie a problematika specifického chování CCF geometrií. Za účelem zjednodušení a urychlení ...
 • Design parametrické ortézy horní končetiny 

  Kosová, Barbora
  Práce řeší návrh a výrobu ortézy pro horní končetinu zhotovenou na míru pacientovi. Je zkoumána možnost digitalizace procesu návrhu a je diskutován nový postup s využitím aditivní výroby. Navrhované řešení automatizuje ...
 • Design porcelánového setu pro aditivní výrobu 

  Vítek, Jan
  Práce se zabývá návrhem sady porcelánových šálků na kávu. Při návrhu jsou použity principy parametrizace a rovněž inovativní způsob tvorby dekoru pomocí generativních algoritmů. Na návrhu práce zkoumá možností využití ...
 • Design pracovního exoskeletonu 

  Kasarová, Dominika
  This diploma thesis deals with the design of an exoskeleton for the upper part of the body, which is primarily focused on overhead work. The first part of the thesis contains a thorough analysis of both existing products ...
 • Design přenosného veterinárního rentgenového přístroje 

  Kalenský, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá designem produktové řady přenosného veterinárního rentgenového přístroje. Práce zkoumá možnosti využití parametrizace při návrhu produktů, které tvoří tzv. produktovou rodinu. Podstata práce ...
 • Design sportovního plavidla. 

  Škaroupka, David
  Tato diplomová práce prověřuje širší souvislosti a významy sportovní plavby a plavby obecně. Jde o návrh rozvíjející koncepci malého sportovního plavidla s ohledem na charakter strojů budoucnosti, kde se řídící systémy ...
 • Konstrukce stojanu pro filamenty v cívkách 

  Bezděk, Petr
  Cílem bakalářské práce je vyvinout stojan na cívky filamentu s minimálním odporem při odvíjení, který eliminuje zadrhnutí vlákna a počítá množství odvinutého materiálu. Stojan je určen pro cívkový filament v hmotnostním ...
 • Návrh chrániče holeně pro přímou digitální výrobu 

  Dlabaja, Štěpán
  Práce se zabývá návrhem parametrického chrániče holeně pro slalomové lyžaře, přímo vyrobitelného metodou FFF z plastu ABS. Cílová holeň byla naskenována pomocí 3D skeneru a v pluginu Grasshopper byl navržen chránič s ...
 • Návrh produktu pro aditivní výrobu 

  Ritterová, Diana
  Práce se vEnuje návrhu prototypu ortopedické vložky s d]razem na její prodyšnost a podporu podélné klenby. Vložka bude vyrobitelná technologií 3D tisku FFF z flexibilního plastového filamentu TPU. Tvar vložky vychází z ...
 • Návrh sady kladiv 

  Král, Ondřej
  Tato bakalářské práce se zabývá návrhem produktové rodiny kladiv generativními metodami. Podstatou práce je vytvoření algoritmu, který bude pomocí vstupních parametrů generovat kladiva jednotného vizuálního stylu, avšak s ...
 • Porovnání tahových vlastností polymerních vzorků vyrobených metodami 3D tisku na principu extruze 

  Krajcar, Ivo
  Tato práce se zabývá shrnutím současných znalostí o 3D tisku a mechanických vlastnostech takto vyrobeného prototypu. Hlavním cílem je porovnat hojně používanou metodu FDM s inovativní metodou 3D tisku od společnosti Arburg ...
 • Povrchové úpravy plastových dílů 

  Nguyen, Manh Thanh
  Tématem této bakalářské práce jsou povrchové úpravy plastových dílů vyráběných pomocí technologie FDM. Součásti práce je experimentální část, jejímž cílem je otestovat různé možnosti úprav povrchů leptáním acetonovými ...
 • Povrchové úpravy plastových dílů pro pokovování 

  Ševčík, Igor
  Účelem bakalářské práce je zpracování tématu povrchových úprav plastových dílů, konkrétně produktů 3D tisku vyrobených z akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS), a následné experimentální provedení vybraných způsobů úpravy ...