Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza lokálních vlastností povrchu solárních článků 

  Lipr, Tomáš
  Tato práce se zabývá metodou optické mikroskopie v blízkém poli a jejího využití při zkoumání lokálních optických vlastností povrchové struktury solárních článků. Popisuje nejčastější artefakty vznikající při tomto měření. ...
 • Characterization of GaAs Solar Cells under Supercontinuum Long-Time Illumination 

  Papež, Nikola; Dallaev, Rashid; Kaspar, Pavel; Sobola, Dinara; Škarvada, Pavel; Ţălu, Ştefan; Ramazanov, Shikhgasan; Nebojsa, Alois (MDPI, 2021-01-19)
  This work is dedicated to the description of the degradation of GaAs solar cells under continuous laser irradiation. Constant and strong exposure of the solar cell was performed over two months. Time-dependent electrical ...
 • Current-fluctuation measurements of amperometric gas sensors prepared by three different technology procedures 

  Sedlák, Petr; Kuberský, Petr; Škarvada, Pavel; Hamáček, Aleš; Sedláková, Vlasta; Majzner, Jiří; Nešpůrek, Stanislav; Šikula, Josef (Polish Academy of Sciences, 2016-12-13)
  The paper focuses on usage of noise measurement (electric current-fluctuation measurement) for evaluation of electrochemical sensors which were prepared by different fabrication processes: (i) lift-off and drop-casting ...
 • Difrakce a interference světla pro výuku laboratorních cvičení 

  Dvořák, Tomáš
  Účelem této bakalářské práce je navržení a sestrojení funkční laboratorní úlohy pro měření difrakce a interference světla, která bude vyučována v laboratořích fyzikálního praktika. Na základě zjištěných informací o optických ...
 • Indikátor pro pipetování 

  Demjan, Michal
  Práca „Indikátor pro pipetování“ sa zaoberá možnosťami indikovania postupu práce pri pracovaní s mikroskúmavkovými doskami s 96 a 48 mikroskúmavkami. Práca berie ohľad na finančnú nenáročnosť zhotoveného produktu, rovnako ...
 • Lokální charakterizace elektronických součástek 

  Müller, Pavel
  Vývoj mikro a nano elektroniky a nanooptiky si vyžaduje nové charakterizační techniky k zajištění kvality navrhovaných součástek. Práce popisuje použití skenovacího optického mikroskopu v blízkém poli (SNOM) v rozměrové ...
 • Lokální optické a elektrické charakteristiky optoelektronických součástek 

  Škarvada, Pavel
  Konverze solární energie a miniaturizace polovodičových součástek a s tím spojená životnost, spolehlivost a účinnost zařízení jsou základní premisy této práce. Práce je zaměřena na studium a nedestruktivní diagnostiku ...
 • Microscopic optoelectronic defectoscopy of solar cells 

  Škarvada, Pavel; Tománek, Pavel; Koktavý, Pavel; Sobola, Dinara (EDP Sciences, 2013-05-03)
  Scanning probe microscopes are powerful tool for micro- or nanoscale diagnostics of defects in crystalline silicon solar cells. Solar cell is a large p-n junction semiconductor device. Its quality is strongly damaged by ...
 • Microstructural investigation of defects in photovoltaic cells by the electron beam-induced current method 

  Papež, Nikola; Dallaev, Rashid; Sobola, Dinara; Macků, Robert; Škarvada, Pavel (Elsevier, 2020-02-19)
  This work aims to clarify the application of electron beam-induced current (EBIC) method for the morphological analysis and detection of local defects and impurities in semiconductor structures such as solar cells. One of ...
 • Nanometrologická vibrometrie 

  Ševčík, Michal
  Diplomová práce se zabývá přesným měřením vzdáleností v řádu nanometrů na ultrazvukových frekvencích pro účely vibrometrického měření. Práce je převážně zaměřena na interferometrické metody měření. V teoretické části se ...
 • Nedestruktivní analýza solárních článků 

  Černý, Michal
  Práce stručně rozebírá současný stav fotovoltaických systémů a jejich současný vývoj. Budou ukázány typické vlastnosti v současné době nejprodukovanějších typů. Těžiště práce je v nedestruktivní analýze monokrystalických ...
 • Řízený zdroj optického záření 

  Pazderský, Tomáš
  Cílem diplomové práce je navržení a realizace počítačem řízeného optického zdroje záření. V teoretické části jsou popsány fotometrické, radiometrické veličiny, použité součásti jako je LED dioda, mikrokontrolér a používané ...
 • Skenovací fotoeleasticimetrie 

  Šikula, Radek
  Diplomová práce se zabývá problematikou polarizace světla a jejího využití ve fotoelasticimetrii. Teoretická část je rozdělena na dvě části. V první části je popsáno světlo jako elektromagnetické vlnění, dále jsou popsány ...
 • Stanice technické kontroly 

  Škarvada, Pavel
  Obsahem práce je projekt Stanice technické kontroly pro osobní a lehká užitková vozidla s autoservisem. Je navržena na stavební parcele nacházející se v Brně, městské části Komín. Budova je navržena jako nepodsklepená, ...