Now showing items 1-8 of 8

 • Charakterizace 1-D nanostruktur metodami SPM 

  Škoda, David
  Dizertační práce je zaměřena na charakterizaci uhlíkových nanotrubic a stříbrných nanodrátu rastrovací sondovou mikroskopií -- rastrující tunelovou mikroskopií (STM), mikroskopií atomárních sil (AFM), vodivostní mikroskopií ...
 • Charakterizace nanostruktur mikroskopií blízkého pole (SNOM) 

  Pagáčová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá charakterizací nanostruktur mikroskopií blízkého pole. Uvádí fyzikální principy, na kterých tato metoda pracuje a popisuje experimentální uspořádání mikroskopie SNOM. Dále se zabývá charakterizací ...
 • Polypropylene Nanocomposite Filled with Spinel Ferrite NiFe2O4 Nanoparticles and In-Situ Thermally-Reduced Graphene Oxide for Electromagnetic Interference Shielding Application 

  Yadav, Raghvendra Singh; Kuřitka, Ivo; Vilčáková, Jarmila; Machovský, Michal; Škoda, David; Urbánek, Pavel; Masař, Milan; Gořalik, Milan; Urbánek, Michal; Kalina, Lukáš; Havlica, Jaromír (MDPI, 2019-04-16)
  Herein, we presented electromagnetic interference shielding characteristics of NiFe2O4 nanoparticlesin-situ thermally-reduced graphene oxide (RGO)polypropylene nanocomposites with the variation of reduced graphene oxide ...
 • Příprava a charakterizace šablon pro výrobu nanovláken 

  Lednický, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřená na výrobu šablon oxidu hliníku anodizací čistého hliníku. Teoretická část pojednává o procesu tvorby porézní aluminy a to v podmínkách anodizace a její závislostech na finálních parametrech. ...
 • Příprava kovových nanodrátů elektrochemickou depozicí 

  Ostřížek, Petr
  V této práci jsme studovali možnosti přípravy kovových nanodrátů pomocí tzv. templátových metod. Jedná se o depozici struktur přes tvarové masky. Další částí byl návrh jednoduché aparatury pro elektrochemickou depozici ...
 • Rastrovací tunelová mikroskopie STM 

  Michele, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou STM mikroskopie. Byl zprovozněn komerční Nanosurf easyScan2 STM mikroskop a byla vypracována metodika přípravy hrotů pomocí stříhání PtIr drátu a leptání W drátu.
 • Tvorba nanostruktur využitím mikroskopu AFM 

  Doupal, Antonín
  Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě nanostruktur využitím mikroskopie atomárních sil. Teoretická část poskytuje stručný úvod do mikroskopie atomárních sil a lokální anodické oxidace a je založena na literární rešerši. ...
 • Výroba nanodrátů do porézního oxidu hliníku pomocí elektrolýzy 

  Staňo, Michal
  Práce pojednává o přípravě kovových nanodrátů elektrodepozicí z vodných roztoků solí kovů do pórů nevodivé šablony z porézního oxidu hlinitého. Teoretická část je zaměřena na bottom-up metody přípravy nanodrátů se šablonou, ...