Now showing items 1-3 of 3

 • Joint accurate time and stable frequency distribution infrastructure sharing fiber footprint with research network 

  Vojtěch, Josef; Šlapák, Martin; Škoda, Pavel; Radil, Jan; Havliš, Ondřej; Altmann, Michal; Münster, Petr; Velc, Radek; Kundrát, Jan; Altmannová, Lada; Vohnout, Rudolf; Horváth, Tomáš; Hůla, Miloslav; Smotlacha, Vladimír; Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Číp, Ondřej (SPIE, 2017-02-07)
  The infrastructure essentialities for accurate time and stable frequency distribution are presented. Our solution is based on sharing fibers for a research and educational network carrying live data traffic with time and ...
 • Kolorimetr 

  Škoda, Pavel
  Tato práce se věnuje analýze parametrů barev pro jejich následné využití v návrhu pří- stroje, který bude určen k měření jejich stálosti při kontinuální výrobě. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a znalosti ...
 • Posouzení uživatelského rozhraní systému COMES 

  Škoda, Pavel
  Tato práce se zabývá rozborem uživatelského rozhraní systému COMES. Jejím cílem je vytvořit studii s názory uživatelů na tento systém a z takto získaných informací pak navrhnout jeho vylepšení. V první řadě jsou zde sepsány ...