Now showing items 1-20 of 319

 • Alternativní pohon zdvihového mechanismu nízkozdvižného vozíku 

  Korčián, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním řešení náhrady stávajícího hydraulického pohonu zdvihu pro nízkozdvižné vozíky za zcela elektrický. Cílem je navrhnout nejoptimálnější náhradu vzhledem k zachování stávajících ...
 • Analýza silových účinků v tříbodovém závěsu na výstupní parametry traktoru 

  Rendek, Marek
  V diplomovej práci je rozoberaná problematika silových účinkov v tiahlach trojbodového závesu v prostredí multi-body, v závislosti na silách vyvodených na pluh počas orby. Prostredníctvom simulácií sú ďalej identifikované ...
 • Analýza vibračního válce s novým typem kinematiky řízení 

  Votroubek, Jan
  Diplomová práce obsahuje výpočet ložisek kloubů řízení tandemového vibračního válce s pevným rámem Ammann AV 95-2, výpočet ložisek kloubů řízení tandemového vibračního válce s novým typem kinematiky řízení a výpočet a ...
 • Analýza výstupních parametrů traktoru Zetor s různou konstrukcí převodovek 

  Orság, Josef
  Diplomová práce se zabývá energetickým a výkonnostním porovnáním dvou typu traktorových převodovek používaných u traktorů firmy Zetor. V práci jsou uvedeny konstrukční typy převodových ústrojí u různých výrobců traktorů s ...
 • Aplikace diskrétní simulace pro koncepční plánování v hromadné výrobě automobilů 

  Klimeš, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením univerzálního simulačního modelu závodu ve firmě Škoda Auto a.s., pomocí kterého bude možné ověřovat plánování budoucích konceptů výrob. Model závodu bude sloužit k propojení dílčích ...
 • Aplikace diskrétní simulace v oblasti podpory projektování dopravníkové techniky 

  Prokop, Aleš
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu lakovny M11A a M11B v Mladé Boleslavi a následné vytvoření simulačního modelu lakovny M11A ve firmě Škoda Auto a.s., pomocí kterého je ověřena dosažitelnost denní produkce ...
 • Automatické čistící česle pro malou vodní elektrárnu 

  Franc, Lukáš
  Bakalářská práce se v první části zabývá použitím česlí a jejich rozdělením dle příslušných kritérií. Dále je v první části uveden přehled různých typů zařízení používaných pro čištění česlí. Druhá část práce se zabývá ...
 • Automobilové jeřáby 

  Čechmánek, Lukáš
  Tato bakalářská práce obsahuje všeobecný rozbor automobilových jeřábů. Hlavní část se věnuje popisu jednotlivých konstrukčních prvků a porovnává vybrané modely výrobců Liebherr, Manitowoc Grove, Tadano Faun a Terex Demag. ...
 • Automobilové jeřáby nosností 200 až 1200 t 

  Novák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá přehlednou studií o vývoji, konstrukci a současných typech automobilových jeřábů nosnosti 200 až 1200 tun. Úvodní stránky práce se zabývají jednak vysvětlením základních pojmů v oblasti jeřábů, ...
 • Autonomní univerzální stroj pro odstraňování volných nečistot na montážních linkách světlometů 

  Pařízek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem autonomního univerzálního stroje pro odsávání volných nečistot na montážních linkách světlometů na základě požadavků zákazníka a norem pro bezpečnost a ergonomii. Součástí ...
 • Beranidlo pro rážení hloubkových trnů 

  Svatoš, Ivo
  Práce se zabývá návrhem zatloukače a především jeho lafety (rámu) pro vedení zařízení na zatloukání různých tenkostěnných profilů a dalších těles ve stavebnictví. Celý zatloukač slouží jako přídavný adaptér stavebního ...
 • Bezpečnost provozu stavebních strojů 

  Procházka, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem hlavních bezpečnostních rizik v provozu stavebních strojů s ohledem na charakter práce jednotlivých konstrukčních skupin. Je zde obsažen také přehled rizik související s technologií ...
 • Čistící zařízení na dopravní značky 

  Kuře, Radim
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh konstrukce čistícího zařízení na dopravní značky za traktor. Rešeršní část obsahuje používané traktory v oblasti údržby komunikací a obdobné používané zařízení v této oblasti. ...
 • Článkový dopravník pro dopravu výlisků 

  Příhoda, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dopravníku pro výlisky s ohledem na zadávací parametry. Práce je členěna na několik částí, kde začátek práce se věnuje rešeršní studii na téma řetězové článkové dopravníky. Dále je ...
 • Dentální kompresor 

  Sluková, Lenka
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom dvojvalcového bez olejového kompresora s membránovým sušičom pre dentálne využitie. Prvá časť práce sa zaoberá kritickou rešeršoua popisom funkčnosti podobných zariadení. ...
 • Dílenská manipulační plošina 

  Bíza, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dílenské manipulační plošiny s hydraulickým pohonem s nosností 2 500 kg a zdvihem 1 800 mm. V práci je proveden výběr vhodné varianty mechanismu zdvihu, statický rozbor ...
 • Dílenská manipulační plošina 

  Bábek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním návrhu hydraulicky poháněné dílenské manipulační plošiny. První část práce se zabývá typy uložení přímočarého hydromotoru. Následuje popis konceptu navrženého řešení konstrukce ...
 • Dílenská zdvižná plošina pro motocykly 

  Hloušek, David
  Bakalářská práce je zaměřena zejména na konstrukční návrh univerzální zdvižné plošiny pro motocykly. Zdvih plošiny je proveden hydromotoru. Nosnost plošiny je 600kg a výše zdvihu 1200mm.
 • Dílenská zvedací zařízení pro manipulaci v opravárenství 

  Benda, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na zvedací zařízení, která se uplatňují v dílenských a opravárenských provozech. V úvodní části práce je provedeno základní rozdělení těchto zařízení a v další části se práce zaměřuje na koncepční ...
 • Dílenská zvedací zařízení pro manipulaci v opravárenství 200 kg / 2200 mm 

  Kříž, David
  Bakalářská práce se zabývá zvedacími zařízeními, která se využívají pro manipulaci s břemeny v dílenských a opravárenských provozech. V první části práce je provedena rešerše těchto zařízení. Druhá část se zabývá návrhem ...