Now showing items 1-20 of 184

 • Alternativní pohon zdvihového mechanismu nízkozdvižného vozíku 

  Korčián, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním řešení náhrady stávajícího hydraulického pohonu zdvihu pro nízkozdvižné vozíky za zcela elektrický. Cílem je navrhnout nejoptimálnější náhradu vzhledem k zachování stávajících ...
 • Analýza výstupních parametrů traktoru Zetor s různou konstrukcí převodovek 

  Orság, Josef
  Diplomová práce se zabývá energetickým a výkonnostním porovnáním dvou typu traktorových převodovek používaných u traktorů firmy Zetor. V práci jsou uvedeny konstrukční typy převodových ústrojí u různých výrobců traktorů s ...
 • Aplikace diskrétní simulace pro koncepční plánování v hromadné výrobě automobilů 

  Klimeš, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením univerzálního simulačního modelu závodu ve firmě Škoda Auto a.s., pomocí kterého bude možné ověřovat plánování budoucích konceptů výrob. Model závodu bude sloužit k propojení dílčích ...
 • Automatizace montážních postupů v automotive – montáž skupiny pouzdra světlometu 

  Pařízek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přípravku pro pracoviště šroubování dutých šroubů do pouzdra světlometu pro jeho upnutí v místech zástavby karoserie. Přípravek je navrhnut na základě požadavků na ...
 • Autonomní univerzální stroj pro odstraňování volných nečistot na montážních linkách světlometů 

  Pařízek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem autonomního univerzálního stroje pro odsávání volných nečistot na montážních linkách světlometů na základě požadavků zákazníka a norem pro bezpečnost a ergonomii. Součástí ...
 • Beranidlo pro rážení hloubkových trnů 

  Svatoš, Ivo
  Práce se zabývá návrhem zatloukače a především jeho lafety (rámu) pro vedení zařízení na zatloukání různých tenkostěnných profilů a dalších těles ve stavebnictví. Celý zatloukač slouží jako přídavný adaptér stavebního ...
 • Dílenská manipulační plošina 

  Bíza, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dílenské manipulační plošiny s hydraulickým pohonem s nosností 2 500 kg a zdvihem 1 800 mm. V práci je proveden výběr vhodné varianty mechanismu zdvihu, statický rozbor ...
 • Dílenská manipulační plošina 

  Bábek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním návrhu hydraulicky poháněné dílenské manipulační plošiny. První část práce se zabývá typy uložení přímočarého hydromotoru. Následuje popis konceptu navrženého řešení konstrukce ...
 • Dílenská zdvižná plošina pro motocykly 

  Hloušek, David
  Bakalářská práce je zaměřena zejména na konstrukční návrh univerzální zdvižné plošiny pro motocykly. Zdvih plošiny je proveden hydromotoru. Nosnost plošiny je 600kg a výše zdvihu 1200mm.
 • Dílenský manipulační vozík 

  Odstrčil, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá studií dílenských manipulačních vozíků. Na začátku je provedena rešerše obdobných zvedacích zařízení. Dále je vytvořena koncepce zvedacího zařízení, která je doplněna výpočty hlavních ...
 • Dopravník pro dopravu kovového šrotu 

  Strašák, Milan
  Cílem této bakalárské práce je konstrukcní rešení pásového dopravníku, který bude dopravovat predzpracovaný (nastríhaný) kovový šrot. Dopravník bude dosahovat výkonu 18 tun za hodinu a materiál bude dopraven do výšky 2,2 ...
 • Drapák pro manipulaci s dřevem 

  Kučera, Jakub
  Zadáním této práce je návrh drapáku pro manipulaci s dřevní hmotou, určený pro malé hydraulické jeřáby. Cílem je navrhnout drapák s nosností do 2000 kg, který bude studií pro rozšíření stávající nabídky drapáku firmy Agama ...
 • Drapákový manipulátor 

  Mlčoch, Petr
  Předmětem diplomové práce je návrh zařízení pro manipulaci s hliníkovým odpadem. Zařízení pracuje v zastřešené hale a je stacionární. V úvodu práce jsou jako alternativy k zařízení uvedeny běžně používané stroje pro ...
 • Elektrický podvěsný kladkostroj 

  Hruška, Miroslav
  Tématem této bakalářské práce je elektrický podvěsný kladkostroj, určený pro nosnost 1500kg. Je vypracována technická zpráva obsahující výpočet a návrh elektrických pohonů zdvihu a pojezdu kladkostroje včetně kontroly ...
 • Hnací mechanismy kuželových drtičů 

  Sehnalová, Viola
  Tato bakalářská práce pojednává o kuželových drtičích se zaměřením na převodový mechanismus mezi hnacím agregátem a drticím kuželem. První část je věnována rozdělení kuželových drtičů. Následuje porovnání řešení typických ...
 • Horizontální štípačka na palivové dřevo 

  Čechman, Jan
  Cílem této práce je stručná kritická rešerše štípačů dřeva a poté vlastní návrh konstrukce štípače, který odpovídá zadaným požadavkům. Byl vytvořen CAD model a v případě potřeby došlo ke kontrole vhodnosti jednotlivých ...
 • Hydraulická demoliční kladiva a nůžky 

  Vyplašil, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozborem hydraulických demoličních kladiv a nůžek, používaných jako přídavná zařízení rypadel. Práce obsahuje pracovní princip, jednotlivé druhy pohonů hydraulických demoličních kladiv, jejich ...
 • Hydraulická soustava hydraulické ruky 

  Lukeštík, Přemysl
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu hydraulické soustavy hydraulické ruky. Je zaměřena na popis jednotlivých prvků stávajícího hydraulického systému, rozbor působení sil, výpočet průměrů přímočarých hydromotorů a jejich ...
 • Hydraulické manipulátory nákladních automobilů - přehledová kritická studie 

  Horký, David
  Cílem této bakalářské práce bylo typové rozdělení nakládacích jeřábů. V práci je uvedeno rozdělení nakládacích jeřábů v závislosti na technických parametrech, konstrukčním uspořádání, montáži na vozidle, druhu ovládání a ...
 • Hydraulicky poháněné česle 

  Forman, Ladislav
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a výpočet vybraných částí hydraulicky poháněných česlí jako čistícího zařízení před vstupem do malé vodní elektrárny. Celá práce je rozdělena na dvě části. První část se zaměřuje ...