Now showing items 1-1 of 1

  • Okružní křižovatka na Vojáčkově náměstí v Prostějově 

    Škorík, Jan
    Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektu na úrovni dokumentace pro umístění stavby okružní křižovatky na Vojáčkově náměstí v Prostějově. Současný stav tvoří světelně řízená křižovatka silnic II/150 a III/44934. ...