Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vlivu rotace kola na aerodynamické vlastnosti vozidla 

    Škrášek, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá modelováním a CFD výpočtem aerodynamických charakteristik variant vozidla, ovlivněných zatíženými a nezatíženými pneumatikami a dále vlivem na pneumatiky aplikovaných okrajových podmínek. ...