Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vlivu rotace kola na aerodynamické vlastnosti vozidla 

    Škrášek, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá modelováním a CFD výpočtem aerodynamických charakteristik variant vozidla, ovlivněných zatíženými a nezatíženými pneumatikami a dále vlivem na pneumatiky aplikovaných okrajových podmínek. ...
  • Inženýrský proces vývoje klikových hřídelí 

    Škrášek, Roman
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje klikových hřídelí pro spalovací motory. Popisuje jednotlivé dílčí kroky konstrukčního procesu a zaměřuje se na pouţití moderních metod, které tento proces výrazně zkracují ...