Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace informačního systému 

    Škrabálek, Petr
    Diplomová práce se zabývá implementací informačního systému pro operativní řízení malé strojírenské firmy se zaměřením na zakázkovou výrobu. V práci je popsán současný stav řízení výroby bez podpory informačního systému. ...
  • Návrh CNC technologie součásti "hřídel" 

    Škrabálek, Petr
    Bakalářská práce se zabývá technologickým postupem výroby svařované hřídele ve firmě STT Servis, s.r.o. V práci je pojednáváno o technologických možnostech a řešení výroby, způsob zajištění unášení hřídele a náročnost ...