Now showing items 1-3 of 3

 • Finanční a ekonomická proveditelnost veřejného projektu 

  Rusek, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je finanční a ekonomická proveditelnost veřejného projektu. V teoretické části bakalářské práce je specifikována problematika veřejného sektoru. Dále je zde popsáno ekonomické hodnocení ...
 • Napřímení silnice II/432 na úseku Roštín - Těšánky 

  Škrabal, Jiří
  Práce je věnována vypracování studie napřímení úseku mezi obcemi Roštín a Těšánky. Důvodem studie jsou nevyhovující parametry stávající komunikace a cílem je zvýšení plynulosti jízdy a bezpečnosti. Pro tuto práci byly v ...
 • Obchvat obcí Želechovice nad Dřevnicí a Lípa 

  Škrabal, Jiří
  Práce je věnována vypracování studie severního obchvatu obcí Želechovice nad Dřevnicí a Lípa. Důvodem vypracování studie je dosavadní nadměrná intenzita provozu a s tím související intenzita hluku. Cílem práce je úbytek ...