Now showing items 1-2 of 2

  • Evidence a rozbor délek trvání pracovních úkonů při výrobě forem 

    Škrabal, Ondřej
    Práce se zabývá ekonomicko-výrobním problémem v konkrétním strojírenském provozu. Řešení je založené na čtení čárových kódů, programovacím jazyku C# a datovém uložišti MS SQL Server 2005 Express Edition. Přináší reálné ...
  • Genetické algoritmy a rozvrhování 

    Škrabal, Ondřej
    Práce se zabývá problémem rozvrhování výroby pro vstřikolisovnu plastových výrobků v konkrétním provozu. Řešení je založené na heuristických algoritmech, programovacích jazycích C+ + a C#, je postaveno na platformě .NET a ...