Now showing items 1-1 of 1

  • Interaktivní grafická prezentace dat na WWW 

    Škrobánek, Kristián
    Tato bakalářská práce se zabývá interaktivní grafickou reprezentací velkého množství dat,tak aby byl uživateli poskytnut co nejlepší přehled o požadovaných informacích. Po prů-zkumu možností a technologií zabývajících se ...