Now showing items 1-2 of 2

  • Lokalizace stanic v síti Internet pomocí umělých souřadnicových systémů 

    Škvor, Martin
    Tato práce je zaměřena na metody lokalizace stanic v síti Internet využívající predikce zpoždění pomocí umělých souřadnicových systémů. Jsou zde také zmíněny metody, které predikují zpoždění mezi stanicemi na základě jiných ...
  • Metrologie vzdušných iontů 

    Škvor, Martin
    Tato práce je zaměřena na měření koncentrace vzdušných iontú, které vytvářejí bytové ionizátory. K tomuto účelu bylo využito aspiračního kondenzátoru, který umožňuje měření malých proud v řádu až pA. K porovnání naměřených ...