Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikace mezi PLC B&R a PC 

    Šlichta, Pavol
    Cieľom tejto bakalárskej práce je naštudovanie softvérovej podpory firmy B&R a na jej základe vytvorenie funkcií, ktoré budú zapisovať/čítať dáta z/do PLC. V úvodnej časti sú uvedené základné možnosti komunikácie z PLC. ...
  • Kvantifikace nejistot měření magnetických veličin 

    Šlichta, Pavol
    Táto diplomová práca obsahuje prehľad stanovenia neistôt merania priamych a nepriamych meraní. Popisuje spôsob vytvorenia magnetického poľa pomocou Helmholtzovej cievky a bližší popis niektorých princípov snímačov magnetického ...