Now showing items 1-1 of 1

  • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

    Bětík, Tomáš
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti v rámci prostor bioplynové stanice vybraného podnikatelského subjektu. Práce poskytuje teoretická východiska k tématu, analyzuje ...