Now showing items 1-2 of 2

  • Deskripce typů ochranných krytů používaných u obráběcích strojů 

    Šmétka, Miroslav
    Tato práce se zaměřuje na popis typů ochranných krytů, které jsou používány u obráběcích strojů. Hlavním cílem je rozdělení krytů na kryty vnější, které se při obrábění nepohybují a kryty vnitřní, které se pohybují v jedné ...
  • Management kalibrací měřidel 

    Šmétka, Miroslav
    Tato práce řeší postupy managementu kalibrační laboratoře k prokazování shody výsledků kalibrací u vybraných typů měřidel. Těmito měřidly jsou koncové měrky, posuvný výškoměr, deformační tlakoměry přetlakové a momentové ...