Now showing items 1-1 of 1

  • Průzkum aplikací huminových kyselin v medicíně a kosmetice 

    Šmídová, Helena
    Hlavní náplní této práce bylo tvořit internetové a literární rešerše zaměřené na dosud známé teoretické poznatky, patentové přihlášky a skutečné realizace, týkající se využití huminových kyselin nebo materiálů, které je ...