Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingová komunikace 

    Šmahelová, Nina
    Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací vybraného sportovního klubu v Brně. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část, vymezuje základní pojmy, které je nutné znát pro celkové pochopení daného ...
  • Podnikatelský plán založení tanečního studia 

    Šmahelová, Nina
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení tanečního studia. Je rozdělena do tří částí. První, teoretická část, vymezuje základní pojmy, které je nutné znát pro celkové pochopení daného ...