Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace principů znalostního managementů ve vybrané firmě 

    Šmarda, Miroslav
    Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku znalostního managementu, jeho principů a aplikaci. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou uvedena teoretická východiska, která dále využívám v analytické ...
  • Zálohování dat a datová úložiště 

    Šmarda, Miroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá zálohováním a archivací dat v reálném prostředí jedné konkrétní finanční společnosti. Je zde popsán kompletní zálohovací systém a problémy související s tímto systémem. Dále jsou uvedeny i ...