Now showing items 1-2 of 2

  • Rezonanční spínaný zdroj pro automobilový audiozesilovač. 

    Šmarda, Vladislav
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací spínaného rezonančního zdroje pro automobilový audiozesilovač. Hlavním předmětem teoretické části je matematický popis použité topologie ZVCS push-pull a formulování ...
  • Zařízení pro Indukční ohřev pro účely uměleckého kovářství 

    Šmarda, Vladislav
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem invertoru pro indukční ohřev. Hlavním předmětem je pak optimalizace pro užití v kovářské praxi. Pozornost je věnována především dimenzování silové části a návrhu řídící části a následné ...