Now showing items 1-8 of 8

 • Hliněné podlahy v architektuře minulé i současné 

  Šmardová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  S použitím hlíny ve stavebnictví se dnes nejčastěji setkáme ve svislých konstrukcích - ve stěnách a na jejich povrchu. Co se týká užití hlíny do podlah, můžeme se setkat s jistými předsudky, které plynou z ustálené představy ...
 • Hliněné povrchy v současné architektuře 

  Šmardová, Kateřina
  Předmětem disertační práce jsou povrchy tvořené nepálenou hlínou uplatňované v architektuře. Práce se zaměřuje především na důkladné zmapování a analýzu současné situace. Neopomíjí však ani historické kořeny hliněných ...
 • Hliněné povrchy ve vybraných typech prostor 

  Šmardová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Příspěvek poukazuje na používání hliněných konstrukcí a jejich povrchů v několika vybraných typech prostor. V těchto prostorách, zejména co se týká České republiky, se používání hlíny ve větším měřítku prozatím neuplatnilo, ...
 • Hlína v současné stavitelské praxi a další perspektivy jejího využití 

  Šmardová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Používání hlíny ve stavebnictví není módním výstřelkem bez kořenů, na jižní Moravě byl tento materiál vždy doma. Jeho vývoj byl pouze přerušen a to od konce 19. století do poloviny 20. století. V dnešní době máme na výběr ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Dubská, Lenka
  Polyfunkční dům na nároží u řeky Bečvy. Důraz kladen na výškové akcenty. Nová dominanta města.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Wolfová, Pavla
  Základem navrhovaného řešení je polyfunkční propojení jednotlivých budov – „kapsulí“, v rámci odděleného provozu, který je centralizován v patiu ve vnitrobloku. Budovy lemují stavební hranici, s jemnými hmotovými úskoky, ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Havlík, Jan
  Městský dům na nábřeží v Přerově. Dům je ve tvaru vlny. Stavba má bytovou funkci. Je zde 14 bytů, podzemní parkování, komerční vybavennost, luxusní byty, klasické byty, startovní byty. Dům je čtyřpatrový s volným přízemím ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Vašáková, Dagmar
  Daný objekt pomáhá tvořit blok zástavby v daném území. Jedná se o dva kvádry vložené po obvodu parcely, v nichž třetí vytváří nároží (kloub) . Výtvarnému řešení dominuje předsazená konstrukce, která dodává osobitost, vytváří ...