Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh motivačního programu pro obchodní společnost. 

    Šmehlíková, Petra
    Diplomová práce se zabývá návrhem nového motivačního programu v obchodní společnosti. Na základe prozkoumání současného stavu motivace a spokojenosti zamestnanců je společnosti navržen nový motivační program, který zvyšuje ...
  • Vymáhání pohledávek ve společnosti PANACHILLES a. s. 

    Šmehlíková, Petra
    Bakalářská práce se bude zabývat problematikou vymáhání pohledávek. Poskytne přehled o procesu vymáhání pohledávek dle občanského soudního řádu a exekučního řádu. Dále poskytne informace o rozhodčím řízení. Cílem této práce ...