Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace pro nositelnou elektroniku se systémem Android Wear 

  Šmejkal, Petr
  Semestrální práce „Aplikace pro nositelnou elektroniku se systémem" Android Wear popisuje základní principy komunikačních sítí - M2M (machine to machine), H2H (human to human) a D2D (device to device). Práce se dále zabývá ...
 • Dvoutlaký horizontální kotel na odpadní teplo za plynovou turbinu,137,4kg/s spalin,569° C 

  Šmejkal, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem a návrhem rozměrů a uspořádání výhřevných ploch kotle na odpadní teplo za plynovou turbínu pro zadané výstupní parametry páry a vstupní parametry spalin. Dále jsou navrženy ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Šmejkal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá spalováním tuhých paliv v kotlích pro vytápění rodinných domů. V první kapitole jsou popsány jednotlivé druhy tuhých paliv z hlediska jejich složení, vlastností, způsobů využití k energetickým ...
 • Porovnání návrhu plynem izolované rozvodny ve 2D a 3D prostředí ve fázi nabídky 

  Turkovič, Matúš
  Táto práca sa zaoberá problematikou navrhovania plynom izolovaných zapuzdrených rozvodní v spoločnosti ABB s.r.o. Teoreticky oboznamuje so základmi projektového inžinierstva a to v 2D a 3D prostredí ako aj so stavbou, ...