Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Válek, Petr
    Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo provedení finanční analýzy společnosti Miss Claire, s.r.o. za období let 2005 - 2007, upozornit na slabé oblasti a zdůraznit silné stránky společnosti. Stanovení výsledků a navržení ...