Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení finančního zdraví firmy. 

    Šmerda, Petr
    Tato práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti „Invia.cz, s. r. o.“. Pro hodnocení byly použity metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly východiskem pro návrh finančních opatření na následující období.
  • Zhodnocení ekonomické situace podniku 

    Šmerda, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace „IVes, spol. s r. o.“. Pro hodnocení byly použity metody finanční analýzy, stanovení rizik, které na společnost působí, jejich reálný dopad na chod firmy, následné ...