Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán 

    Šmiřáková, Anežka
    Cílem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán na zřízení a provoz dámského fitness centra ve Vsetíně. Práce se zaměřuje na problematiku spojenou s nedostatečným množstvím nabízených služeb pro ženy v daném ...
  • Výběr investičního úvěru pro osobu samostatně výdělečně činnou v soudobých podmínkách České republiky 

    Šmiřáková, Anežka
    Cílem této bakalářské práce je poskytnout celkový přehled v oblasti investičních úvěrů. Zaměřuje se na problematiku spojenou s poskytováním investičních úvěrů osobě samostatně výdělečně činné, obchodními bankami a družstevními ...