Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr – rozšíření vozového parku 

    Šnajdar, Martin
    Bakalářská práce se zabývá rozšířením vozového parku v již existující společnosti. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. V teoretické části je objasněna tématika podnikatelského plánu a možností financování. ...
  • Podnikatelský záměr – zefektivnění pracovních postupů 

    Šnajdar, Martin
    Bakalářská práce se zabývá zefektivněním chodu již existující společnosti. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. V teoretické části je objasněna tématika podnikatelského plánu a možností financování. V ...