Now showing items 1-20 of 30

 • ETOPS ve srovnání s klasickými letouny 

  Veselý, Pavel
  Bakalářská práce řeší problematiku létání dvoumotorových letadel na dlouhých tratích v oblastech omezeného výběru nouzových letišť. Speciálně se zabývá provozem za podmínek ETOPS (Extended Range Operation with Two Engine ...
 • Implementace nových požadavků JAR-FCL 1 v teoretické přípravě dopravních pilotů v oblasti lidské výkonnosti a omezení. 

  Novák, Daniel
  Bakalářská práce obsahuje přehled legislativních změn a nových požadavků na teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1 v oblasti lidské výkonnosti a omezení. Zpracovává seznam změn ve výukové osnově a ...
 • Implementace nových požadavků JAR-FCL 1 v teoretické přípravě dopravních pilotů v oblasti výkonnosti, plánování a provádění letů. 

  Gottvald, Jan
  Implementace nových požadavku JAR-FCL 1 v teoretické príprave dopravních pilotu v oblasti výkonnosti, plánování a provádení letu.
 • Kabiny pro cestující dopravních letadel 

  Janhuba, Luboš
  Moderní letecká doprava nastoluje vysoké nároky na všechny typy letadel. Při rostoucí poptávce trhu je nutná vysoká kapacita . S nárůstem přepravených osob se zvyšují požadavky na uspořádání kabiny pro cestující, bezpečnostní ...
 • Kluzáky v současném letectví 

  Schoř, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává v úvodu o stručné historii kluzáku. Druhá kapitola je věnována vysvětlení základních principů letu bezmotorového letadla včetně způsobu, jak může bezmotorový kluzák stoupat. Jsou zde také ...
 • Letecká přeprava nákladu 

  Zeman, Petr
  Bakalářská práce nahlíží do systému letecké přepravy nákladu. První část se zabývá rozdělením nákladových prostorů letadel do tříd podle bezpečnostních předpisů. Další část popisuje využití leteckých kontejnerů a palet a ...
 • Letecké pohonné jednotky 

  Koutník, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současné době nejběžněji používaných pohonných jednotek letadel. Stručně vysvětluje jejich účel a princip činnosti. Uvádí také nejpodstatnější vlivy na jejich práci a v závislosti ...
 • Letecké stavebné práce s vrtuľníkmi 

  Orolin, Pavol
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku použitia vrtuľníkov pri leteckých stavebno-montážnych prácach. Pojednáva o ekonomike prevádzky vrtuľníkov a príčinou veľkej finančnej náročnosti pri tejto činnosti. Práca ...
 • Létání při nízkých rychlostech 

  Glinz, Jan
  Bakalářská práce se zabývá nízkými rychlostmi letounu. Zaměřuje se především na pádovou rychlost, počítání její velikosti a vlivy, které ji určují. Jedna kapitola je věnována systémům varování před pádem a systémům zábrany ...
 • Modifikace geometrie nosné plochy RC házedla s ohledem na letové výkony 

  Pejchar, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na provedení modifikace nosné plochy házecího kluzáku kategorie F3K. Je řešena geometrie křídla z aerodynamického hlediska s podporou modelářských softwarů a softwarů využívajících panelové ...
 • Možnosti konverze dvoumotorového pístového letounu Beechcraft B60 Duke na turbovrtulový 

  Skládal, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou konverze dvoumotorového pístového letounu Beechcraft B60 Duke na turbovrtulové motory Walter M601 nebo Pratt & Whitney Canada PT6. Práce se zaměřuje na finanční analýzu vlastního ...
 • Možnosti využití pravítka pilota v praxi obchodního pilota 

  Hillová, Monika
  Cílem bakalářská práce je sestavení stručného přehledu jednotlivých navigačních úloh, které může obchodní pilot řešit na navigačním počítadle. Práce obsahuje podrobné popisy řešení navigačních příkladů na tomto zařízení. ...
 • Návrh koncepce systému vztlakové klapky pro novou generaci sportovního letounu 

  Rensa, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem celkové koncepce sportovního letounu pro základní výcvik, leteckou turistiku a aerovleky s využitím v aeroklubech a privátním sektoru. Cílem práce bylo navržení vnějších tvarů letounu, ...
 • Návrh konstrukce křídla a podvozku kluzáku TST 14 MC 

  Štěpánek, Jan
  Modifikace kluzáku TST-14 MC, výpočet V-n obálky zatížení, rozložení vztlaku po křídle, výpočet případů zatížení křídla, pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů, návrh mechanismu zatahování podvozku, stanovení ...
 • Návrh letounu pro vlekání a základní akrobacii 

  Loutocký, Jiří
  Tato diplomová práce řeší koncepční návrh letounu pro vlekání a provádění základní akrobacie. Letoun je navržen dle předpisu CS-23. První část práce řeší koncepční návrh. Přesněji možné koncepce a výběr nejlepší z nich na ...
 • Návrh repliky letounu L-40 "Meta Sokol" - základní rozměry - technologie 

  Lipková, Alica
  Cílem této práce je připravit podklady k realizaci repliky letounu L-40 „Meta Sokol“ splňující požadavky předpisu CS-VLA (Certification Specification for Very Light Aeroplanes). Úvodní část pojednává o odlišnostech a změnách ...
 • Návrh wingletu pro kluzák LS-3 

  Koutník, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem wingletu pro kluzák LS-3. Popisuje výběr metody pro stanovení hlavních parametrů wingletu na zálkadě zvoleného kritéria pro porovnání výkonů modifikovaného letadla s letadlem s původním ...
 • Optimalizace štěrbinové vztlakové klapky letounu 

  Dvořák, Petr
  Cílem této diplomové práce je optimalizovat vztlakovou mechanizaci letounu Phoenix Air U-15 tak, aby letoun splňoval požadavky předpisu UL-2 na pádovou rychlost – 65 km/h. Tohoto cíle je dosaženo optimalizací polohy ...
 • Porovnání provozních a ekonomických parametrů výcvikových letounů L-200, Da-42TDI a Tecam P-2006T 

  Müller, David
  Tato závěrečná bakalářská práce porovnává zadaná letadla L200, Da42Tdi a Tecnam P2006T z hlediska ekonomického a provozního pro letecké školy (FTO). Obsahuje podorbný popis a všechny specifické informace včetně historie ...
 • Provoz z kontaminované dráhy 

  Michna, Tomáš
  Bakalářská práce řeší problém provozu letadel z kontaminovaných drah. Vyjmenovává jednotlivé druhy kontaminace a popisuje měření, které na kontaminovaných drahách probíhá. Zabývá se také přístroji, které jsou určeny pro ...