Now showing items 1-1 of 1

  • Ab-initio výpočty stability struktur sloučenin niklu a dusíku 

    Hemzalová, Pavlína
    Práce je věnována studiu elektronové struktury nitridů niklu o složení NiN, Ni2N, Ni3N a Ni4N. Získané výsledky jsou využity pro předpověď nejstabilnějších struktur pro každé složení. Celková energie a elektronová struktura ...