Now showing items 1-2 of 2

  • Kolorimetr pro medicínské aplikace s NFC připojením 

    Šobich, Adam
    Tato diplomová práce se věnuje sestavení kolorimetru s využitím NFC technologie. Teoretická část seznamuje s principy kolorimetrického měření, kalibrační křivkou a s důležitými fyzikálními veličinami. Práce pojednává o ...
  • Odstraňovač zubního kamene 

    Šobich, Adam
    Bakalářská práce je zaměřená na systémový návrh odstraňovače zubního kamene pracujícího na frekvenci 27 kHz a dosahujícího intenzity ultrazvuku na hrotu aplikátoru do 5 W.cm-2. V práci je rozebraná problematika zubního ...