Now showing items 1-2 of 2

  • Pokročilé měření spotřeby paliva motocyklu 

    Šoc, Matěj
    Tato bakalářská práce se zabývá měřením spotřeby, rychlosti a ujeté vzdálenosti motocyklu. Vysvětluje principy těchto měření. Popisuje návrh a realizaci zařízení, které umožňuje tato měření provádět a následně detailně analyzovat.
  • Systém pro automatické řízení a monitorování centrálního vytápění 

    Šoc, Matěj
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou realizací bezdrátového systému pro automatické řízení a monitorování centrálního vytápění. Nejprve jsou ve stručnosti představena některá z existujících řešení a jejich ...