Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelsky zamer rozvoje podniku 

    Šolc, Jakub
    Předmětem bakalářské práce „Podnikatelský záměr rozvoje podniku“ je vyhodnotit záměr podniku na výstavbu konzervárny krmiv pro domácí zvířata a navrhnout finanční plán jeho realizace včetně možností financování. Obsahuje ...
  • Studie operativního řízení výroby 

    Šolc, Jakub
    Cílem diplomové práce „Studie operativního řízení výroby“ je racionalizace výroby a rozvodu stlačeného vzduchu. Práce se zabývá popisem výchozího stavu, analýzou výroby stlačeného vzduchu a návrhem racionalizačních opatření. ...