Now showing items 1-2 of 2

  • IR teploměr 

    Šolc, Radek
    Bakalářská práce se zabývá problematikou bezkontaktního měření teploty. Práce pojednává o fyzikálních poznatcích, detektorech a metodách bezkontaktního měření teploty. Praktickou částí je systémový návrh, ve kterém byl ...
  • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím statistických metod 

    Šolc, Radek
    Diplomová práce se zabývá problematikou segmentace krevního řečiště ze snímku fundus kamery. Teoretická část pojednává o základních charakteristikách těchto snímku. Jsou zde probrány nynější přístupy k segmentaci krevního ...