Now showing items 1-2 of 2

  • Financování projektů ze zdrojů EU 

    Šolková, Jitka
    Tato práce se zabývá financováním projektů ze strukturálních fondů Evropské Unie. Finance na realizaci úspěšných projektů žadatelé nejčastěji získávají formou dotací z Evropského sociálního fondu. Práce dále zjišťuje, jak ...
  • Financování projektů ze zdrojů EU 

    Šolková, Jitka
    Diplomová práce analyzuje možnosti čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti dotační problematiky a strukturálních fondů EU, analýzu současného stavu zkoumané společnosti a v ...