Now showing items 1-3 of 3

 • Statická analýza bytového domu 

  Hanzlík, Petr
  Tématem diplomové práce je statická analýza bytového domu. Práce se zabývá posouzením původního řešení a navrhnutím varianty nové. Zaměřuje se na statické řešení monolitické železobetonové žebrové desky a věnuje se posouzení ...
 • Statické řešení mostu na dálnici Jánovce-Jablonov 

  Darebníček, Pavel
  Předmětem diplomové práce je návrh dálničního mostu na trase Jánovce - Jablonov a jeho statického řešení. Uvažovaná varianta je o čtyřech polích 34+44+44+34m a nosnou konstrukci tvoří monolitický dvoutrám z předpjatého ...
 • Střecha plaveckého stadionu 

  Pelikán, Adam
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem střešní konstrukce nad daným půdorysem plaveckého stadionu. Jsou vypracována a zhodnocena tři řešení - betonový oblouk s táhlem, ocelová příhradová deska a betonová předpjatá ...