Now showing items 1-2 of 2

  • Branding Strategy of Company for the Czech Market Entry 

    Šoukal, Michal
    Diplomová práce je zaměřena vstupní strategii značky Virtika na český trh. Za účelem dosažení tohoto cíle author zkoumal literaturu zaměřenou na metodiku značky od Ko Floora a koncept Brand Prizm. V analytické části byly ...
  • Podnikatelský plán pro distribuci značky Revision 

    Šoukal, Michal
    Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu, pro založení distribuce americké značky Revision. V rámci této práce zpracuji návrh jak pro maloobchod tak pro velkoobchod. V práci se zaměřím na teoretická východiska ...