Now showing items 1-17 of 17

 • Arduino meteostanice 

  Navrátil, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření bezdrátové, solárně napájené meteostanice postavené na platformě Particle. Skládá se z modulu Photon, solárního panelu, senzorů k měření teploty, tlaku a rychlosti větru a webserveru. ...
 • IS – aplikace pro servisní management 

  Látal, Pavel
  Práce pojednává o elektronickém informačním systému pro evidenci a sledování servisních zásahů, prováděných na lisovacích a stříhacích nástrojích, na vstřikovacích formách a na montážních strojích a montážních linkách ve ...
 • Monitorování prostředí v domácnosti 

  Pillár, Andrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vyvinúť, zostaviť a otestovať zariadenie na meranie enviromentálnych veličín v interiéri. Zariadenie obsahuje senzory teploty, relatívnej vlhkosti, tlaku a koncentrácie CO2. Aktuálne hodnoty ...
 • Návrh a realizace domácího systému zavlažování 

  Němec, Václav
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat domácí systém zavlažování založený na platformě Arduino s možností prohlížet data a řídit systém pomocí grafického uživatelského prostředí. Byla provedena volba ...
 • Návrh a realizace prototypu přípravku pro testování Arduino řídicích jednotek 

  Piech, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací prototypu přípravku, který bude sloužit pro testování Arduino řídicích jednotek. V teoretické části jsou analyzovány základy programování jednotek Arduino a jejich využití, ...
 • Plánování cesty mobilního robotu 

  Klobušníková, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá plánovaním cesty robota pomocou vybraných grafových algoritmov umelej inteligencie. Teoretická časť popisuje základné metódy plánovania cesty robota. Ďalej sa bližšie venuje grafovým algoritmom. ...
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí celulárních automatů 

  Gofroj, Patrik
  První část této práce se zabývá popisem způsobů plánování cesty mobilního robotu. Hlavním zaměřením této práce jsou celulární automaty a jejich využití v dané problematice hledání optimální cesty.
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí celulárních automatů 

  Holoubek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití algoritmů celulárních automatů pro plánování cesty v prostředí čtvercové mřížky. Teoretická část obsahuje přehled standardních přístupů plánování cesty, následně se podrobněji ...
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí mravenčích algoritmů 

  Sedlák, Václav
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota při použití algoritmů pro optimalizaci pomocí mravenčích kolonií. Teoretická část práce uvádí základní pojmy z problematiky plánování cesty robota. Dále se teoretická část věnuje ...
 • Plánování cesty pro více robotů 

  Sekáč, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá plánováním cesty pro více mobilních robotů. Teoretická část se věnuje popisu navigace robota -- mapování a plánování cesty. Jsou zde popsány vybrané metody umělé inteligence používané při ...
 • Plánování cesty v neurčitém prostředí pomocí algoritmu AO* 

  Foukal, Jakub
  Diplomová práce se věnuje plánování cesty v neurčitém prostředí se zaměřením na metody typu AO*. V praktické části se zaměřuje na návrh a implementaci vlastní metody řešení pro prohledávání And/Or grafu. Pro provedení ...
 • Plánování cesty v reálném čase 

  Bartozel, Zdeněk
  Práce se zabývá plánováním cesty a pohybu holonomního robota v dynamickém prostředí. Cílem práce je implementace několika algoritmů založených na Rapidly-explored random tree algoritmu a jejich porovnání v navrženém ...
 • Pokročilé metody plánování cesty mobilního robotu 

  Maňáková, Lenka
  Tato práce je zaměřená na pokročilé metody plánování cesty mobilního robotu. V teoretické části se zaměřuje na popis vybraných grafových metod, které o jsou specifické tím, že zefektivňují proces hledání nejkratší cesty a ...
 • Prvouživatelské testování UX 

  Kalabusová, Kateřina
  Diplomová práce je věnována prvouživatelskému testováním webové aplikace firmy ALVAO, s.r.o. V teorii jsou shrnuty poznatky testování uživatelského zážitku neboli UX. Je zde uvedena teorie prvouživatelského testování, tak ...
 • Řešení problému kanadského cestujícího 

  Pavlovič, Dávid
  Táto práca sa zaoberá riešením problému kanadského cestujúceho. Predstavme si, že cestujúci má mapu, na ktorej je každá cesta spojená s časom potrebným na jej prejdenie. Táto mapa však nemusí byť úplne spoľahlivá a na ...
 • Solid Edge - návrh konstrukce podvozku všesměrového mobilního robotu 

  Poul, Ota
  Bakalářská práce se zabývá návrhem tříkolového a čtyřkolového podvozku pro všesměrové mobilní roboty. Návrh je realizován v CAD software Solid Edge ST4. Výsledkem této práce jsou 3D modely podvozků pro tvorbu dokumentace ...
 • Turtlebot v rámci frameworku ROS 

  Bartoš, Pavel
  Cílem této práce je vytvoření modelu Turtlebota a jeho následné otestování v prostředí Gazebo. Práce představuje sérii algoritmů, které simulují pohyb robota a jeho orientaci ve zvoleném prostoru. Vytvořené řešení poskytuje ...