Now showing items 1-9 of 9

 • Arduino meteostanice 

  Navrátil, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření bezdrátové, solárně napájené meteostanice postavené na platformě Particle. Skládá se z modulu Photon, solárního panelu, senzorů k měření teploty, tlaku a rychlosti větru a webserveru. ...
 • IS – aplikace pro servisní management 

  Látal, Pavel
  Práce pojednává o elektronickém informačním systému pro evidenci a sledování servisních zásahů, prováděných na lisovacích a stříhacích nástrojích, na vstřikovacích formách a na montážních strojích a montážních linkách ve ...
 • Plánování cesty mobilního robotu 

  Klobušníková, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá plánovaním cesty robota pomocou vybraných grafových algoritmov umelej inteligencie. Teoretická časť popisuje základné metódy plánovania cesty robota. Ďalej sa bližšie venuje grafovým algoritmom. ...
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí celulárních automatů 

  Gofroj, Patrik
  První část této práce se zabývá popisem způsobů plánování cesty mobilního robotu. Hlavním zaměřením této práce jsou celulární automaty a jejich využití v dané problematice hledání optimální cesty.
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí mravenčích algoritmů 

  Sedlák, Václav
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota při použití algoritmů pro optimalizaci pomocí mravenčích kolonií. Teoretická část práce uvádí základní pojmy z problematiky plánování cesty robota. Dále se teoretická část věnuje ...
 • Plánování cesty v reálném čase 

  Bartozel, Zdeněk
  Práce se zabývá plánováním cesty a pohybu holonomního robota v dynamickém prostředí. Cílem práce je implementace několika algoritmů založených na Rapidly-explored random tree algoritmu a jejich porovnání v navrženém ...
 • Prvouživatelské testování UX 

  Kalabusová, Kateřina
  Diplomová práce je věnována prvouživatelskému testováním webové aplikace firmy ALVAO, s.r.o. V teorii jsou shrnuty poznatky testování uživatelského zážitku neboli UX. Je zde uvedena teorie prvouživatelského testování, tak ...
 • Řešení problému kanadského cestujícího 

  Pavlovič, Dávid
  Táto práca sa zaoberá riešením problému kanadského cestujúceho. Predstavme si, že cestujúci má mapu, na ktorej je každá cesta spojená s časom potrebným na jej prejdenie. Táto mapa však nemusí byť úplne spoľahlivá a na ...
 • Solid Edge - návrh konstrukce podvozku všesměrového mobilního robotu 

  Poul, Ota
  Bakalářská práce se zabývá návrhem tříkolového a čtyřkolového podvozku pro všesměrové mobilní roboty. Návrh je realizován v CAD software Solid Edge ST4. Výsledkem této práce jsou 3D modely podvozků pro tvorbu dokumentace ...