Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza konkurenčního boje v obchodně technologickém odvětví 

  Kreps, Jakub
  Práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí v oblasti dodavatelů technologií pro průběžnou kontrolu kvality výroby v průmyslových podnicích a výzkumných laboratořích. Zahrnuje návrhy na vytváření konkurenčních výhod ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tříletá, Kristýna
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti Jemnická Stavba, a. s. a následné návrhy na zlepšení problémových oblastí. Vyhotovená finanční analýza zobrazuje vývoj společnosti v letech 2012 – ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Bartoň, Matěj
  Diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku ABC a.s., za pomocí výnosové metody. Práce je rozdělena do tří hlavních částí – teoretické, analytické a empirické. Cílem teoretické části je definování základních pojmů ...
 • Zdanění studentů v České republice 

  Bartoň, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení základní problematiky týkající se zdanění příjmu studentů. První kapitola popisuje teoretická východiska, vymezuje daňovou teorii, jsou vysvětleny základní informace ke zdaňování ...
 • Zhodnocení a návrh optimalizace personální situace ve vybrané firmě se zaměřením na motivaci pracovníků 

  Ondráčková, Sandra
  Diplomová práce se zabývá stávající personální situací v rodinném centru Bruno family park v Brně. Teoretická část je stručným shrnutím teoretických podkladů dostupných v odborné literatuře zabývajících se problematikou ...